Storslått besøk i Skøelv — inngår samarbeid med kinesisk selskap