Tilbudt jobben som ny kommunedirektør i Lavangen — har fått samme tilbudet i Lødingen