Her har fylkesrådet gitt tillatelse til økt biomasse — mot Statsforvalterens tilrådning