Avvikler dyreholdet hos bonden som ble drept: – Slakting av drektige kyr vurderes