Dette er det største naturinngrepet i Midt-Troms de fem siste årene