Endrer planene i utvikling av Byparken Finnsnes

foto
BYPARKEN PÅ FINNSNES: Slik ble planene presentert i 2013. Foto: AT Plan og arkitektur