Lovpålagt å hjelpe – men hvem tar ansvaret?

RUSTET: I 2017 fortalte Are Evanger på en konferanse i Tromsø at flere overgrepssaker fanges opp nå enn tidligere, fordi man har et tjenesteapparat som er bedre rustet. Foto: Silje Løvstad Thjømøe Foto: Ronald Johansen / iTromsø