Dette i tillegg til de ordinære økonomiske rammene til fylkeskommunene og i Nasjonal Transportplan.

Det framkommer av en uttalelse som ble vedtatt i siste fylkesting, etter forslag fra Senterpartiet og Venstre. Uttalelsen ble vedtatt med 22 mot 14 stemmer.

Mangler infrastruktur

I uttalelsen vises det til tvangssammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner som er gjennomført av Høyre, FrP, Venstre og KrF på Stortinget. Troms og Finnmark er vedtatt slått sammen med tvang, selv om ingen av disse fylkene ønsket dette, heter det.

– Stortingsvedtaket har resultert i et gigantfylke Troms og Finnmark fra 1 januar 2020. Det nye fylket har ikke en infrastruktur som ser hele fylket under ett, eller legger nødvendig grunnlag for landets største sjømatfylke, uttaler Troms fylkesting.

Må ta på alvor

I uttalelsen heter det videre:

– Troms og Finnmark har det desidert største verdiskapingspotensialet innen flere næringer. Troms fylkesting mener at det nye fylket må gis muligheten til å realisere dette potensialet på 75.000 kvadratkilometer landareal, som til sammenlikning er like stort som Skottland.

Troms fylkesting forventer at Storting og Regjering tar på alvor vekstpotensialet, at den tvangssammenslåtte fylkeskommunen Troms og Finnmark vil omfatte 23 prosent av Norges landareal og at det er over 1.100 km fra den ene enden til den andre.

50 milliarder ekstra

For å ivareta det nye gigantfylket vil derfor Troms fylkesting foreslå at det legges 50 milliarder ekstra på bordet over en tiårsperiode til investering i infrastruktur i Troms og Finnmark. Dette i tillegg til de ordinære økonomiske rammene til fylkeskommunene og i Nasjonal Transportplan.

Troms fylkesting mener at dette vil kunne gi en framtidsrettet infrastruktur med veg, skredsikring, tunneler, bruer, ferger og fergekaier, fiber, fly, båt og bane for hele det nye gigantfylket. Da kan man bygge fremtiden i et reelt nordområdeperspektiv, uttaler Troms fylkesting.