Mattilsynet: Forholdene har ikke vært bra for dyrene

foto
Mattilsynet har fattet et hastevedtak om å avvikle kattekolonien rundt denne låven på Olsborg. De har vært i kontakt med dyreeier og avdelingssjef for Troms og Svalbard, Torkjell Andersen forteller at det omfattende katteholdet har resultert i dårlige forhold. Foto: Privat