Flere Midt-Tromsveier er stengt

foto
Flere veistrekninger i Midt-Troms er stengt torsdag som følge av snøras eller rasfare. Foto: Stein Nilsen, Førstehjelp og redningsopplæring Troms