Vil bevilge penger til større og mer moderne røntgenmaskin: – Gir et bedre tilbud for brukerne