Dette lille bygget gjør det enklere å være veifarende i Målselv