Meldte seg inhabil og fikk gjennomslag for BOIF-støtte