Skal undersøke om det har blitt vanskeligere å fly nordpå