Gir ytterligere 60 millioner til asfaltering av fylkesveger i Troms

foto