Foreslår felles studie i Midt-Troms for å finne lokale energimuligheter

foto