Vil omorganisere strukturen rundt Forsvaret: – Det er en ansvarspulverisering i sektoren