Disse tre gruppene har størst risiko for å omkomme i snøskred