Mats tar fatt på en spesiell ekstrajobb: – Til syvende og sist har hele samfunnet ansvaret for barna