Null skredfare - og da er sikringa i rute

foto
SKREDSIKRING: Grovarbeidet med å fylle ut den nye vegen over Kaperdalsvatnet er ferdig. Eksisterende veg, som er skredfarlig, ses i bakgrunnen inne ved fjellsida. Foto: Vidar Bjørkli