Krangler om pris for denne tomta — utbygger føler seg presset av kommunen

foto
Tomta hvor denne støttemuren ovenfor fortauet ved Seljestad Hage står, har kommunen fått taksert til 1.2 millioner. Foto: Ida Larsen