– Gjentatte avbrytelser er en form for hersketeknikk

foto
Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, stiller seg undrende til at ordfører Tom-Rune Eliseussen (midten) følte et behov for å forsvare rådman Eidissen (fremst) ved å avbryte en representant fra talerstolen. Foto: Maria Holm Simonsen