Mister behandlingstilbudet de står midt i: – Vi må jo få det vi er blitt lovet