Kommunene i Midt-Troms bedt om å bosette over 600 nye flyktninger