Mange mener noe må gjøres for å stagge ternene — men hva?