Mandag opplyste Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i en pressemelding at et barn døde uventet i forbindelse med en fødsel i svangerskapsuke 42 på sykehuset.

Hendelsen skjedde i uke 30. Sykehuset meldte selv om saken til politiet og Helsetilsynet. Sistnevnte har sendt saken videre til Statsforvalteren.

Antigone Abazi Nyborg (45) representerer de organiserte i Jordmorforeningen ved fødeavdelingen på UNN Tromsø.

Hun er bekymret for den generelle situasjonen ved sykehuset:

– Det har vært noen dager med svært mange fødsler og høy aktivitet. Vi er Nord-Norges største sykehus og alle kvinner med risiko for komplisert fødsel sendes hit. Jordmødrene har signalisert at situasjonen har vært uholdbar, skriver Nyborg i en e-post til VG.

DØDE UNDER FØDSEL: I uke 30 døde et barn uventet under fødsel på fødeavdelingen ved UNN Tromsø. Helsetilsynet har sendt saken videre til Statsforvalteren. Foto: Helge Mikalsen / VG

Nyborg uttaler seg om situasjonen på fødeavdelingen generelt, ikke om hendelsen som endte i dødsfall.

45-åringen har elleve års fartstid som jordmor, alle på UNN, og var selv på vakt ekstremdagen 26. juli da ni kvinner var i aktiv fødsel samtidig. Det var da så travelt at jordmødre måtte alternere på å vaske fødestuen selv samtidig som de skulle hjelpe fødende.

Flere kvinner har stått frem og fortalt om sine fødselsopplevelser på UNN Tromsø i sommer.

Selv oppsummerer Nyborg uke 30 på følgende vis:

– Situasjonen var prekær.

– Jeg har tidligere aldri opplevd så mange fødende i aktiv fødsel samtidig. Det var en krevende vakt; vi måtte kalle inn flere jordmødre. Det i seg selv er utfordrende i ferieavviklingen, skriver hun.

UNN er forelagt Nyborgs beskrivelser, men opplyser at de ikke kapasitet til å kommentere saken på nåværende tidspunktet.

Klinikksjefen har tidligere uttalt til VG at den planlagte bemanningen i sommer var forsvarlig, men at de ikke klarte å ha nok bakvakter. Han sa også at alle fødende kvinner har fått forsvarlig hjelp i sommer.

– Trygt å føde på UNN i Tromsø

De som ikke har tatt ut ferie «er allerede overbelastet som følge av stort arbeidspress, mange vikarer og kompliserte fødsler», hevder Nyborg.

– Situasjonen var krevende for alle involverte; både jordmødre, leger og fødende. Vi måtte gjøre prioriteringer. I dette tilfellet sto vi overfor ni fødende samtidig.

Under normale omstendigheter er det færre fødende, understreker hun. Bemanning og håndtering er regulert ut fra en normalsituasjon.

– Flere fødende har gått ut i media og blant annet sagt at de aldri vil føde på UNN Tromsø igjen. Hva er ditt budskap til dem?

– Det er absolutt trygt å føde på UNN i Tromsø, svarer Nyborg.

– Er det samsvar mellom fødendes forventninger og det fødeklinikken kan tilby?

– Forventninger er personlige. Noen fødekvinner vil oppleve at deres forventninger og ønsker ikke tilfredsstilles helt og holdent. Alle har krav på én-til- én omsorg i aktiv fødsel. Noen ganger er det utfordrende å forklare for kvinnene nødvendige og vanskelige prioriteringer.

Flere helseutfordringer

Nyborg opplever at forventningene og helseutfordringene til fødende kvinner har endret seg.

– Til tross for at fødselstallene går ned så får vi stadig mer å gjøre med de kvinnene som kommer for å føde, opplyser hun.

Nyborg nevner følgende utfordringer:

  • Flere blir igangsatte som følge av nye retningslinjer.

  • Gruppen av fødekvinner har endret seg.

  • Vi har flere kvinner med høyere BMI.

  • De fødende blir eldre.

  • Flere har diabetes og livsstilssykdommer.

– Dette krever tettere oppfølging med kvinnene og dermed også flere hender i arbeid, påpeker Nyborg.

Yrket må gjøres mer attraktivt, mener jordmødre VG har snakket med.

– Det er jordmormangel i hele landet. Vi har hatt flere ubesatte jordmorstillinger, sier Nyborg om UNN Tromsø.

Både rekruttering og å holde på jordmødrene er utfordrende, opplever hun.

– Det kunne vært ansatt renholdsassistenter på alle vakter for å avlaste hardt pressede jordmødre og barnepleiere på fødeseksjonen på alle skift.

Sistnevnte kunne avlastet jordmødrenes omsorgsoppgaver i forbindelse med svangerskap og fødsel, mener Antigone Abazi Nyborg.

– I tillegg skulle jeg ønske at vi hadde et tettere samarbeid med svangerskapstjenesten i kommunen for å kunne forberede de gravide og avhjelpe dem som har et større behov for tilretteletting, avslutter hun.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Nyborg ba om å få tilsendt spørsmål på e-post fordi ansatte skal gå gjennom UNNs pressetjeneste for å kunne uttale seg til media.

Etter publisering avviser både UNN og Nyborg at dette stemmer. UNN opplyser at deres retningslinjer er at en henvendelse kan håndteres av den enkelte eller henvises til pressevakten, og at medarbeidere gjerne må informere pressevakten om en henvendelse.

I en tidligere versjon av saken ble også Nyborg sitert med feil etternavn – Nygård, i stedet for Nyborg.

Rettelsene ble gjort kl. 17.08 kl. 14.00.