I dag behandler fylkestinget om det blir utredning av bompengeprosjekt på Finnsnes