Statsforvalteren opphever innsyns-vedtak i Lavangen

foto