Store deler av dødsulykkene skyldes av at trafikkreglene brytes: - Alle har et felles ansvar