FINNSNES: I 2013 sank sykefraværet blant de ansatte i Lenvik kommune med en halv prosent - fra 10,1 til 9,4 prosent i løpet av året.

Stor betydning

Reduksjonen kan kanskje høres liten ut, men for en kommune med mer enn tusen ansatte har den halve prosenten stor betydning. Faktisk gir nedgangen i sykefraværet en besparelse i størrelsesorden tre millioner kroner.

Bing Karlsen, som leder et nærværsprosjekt i Lenvik kommune, mener imidlertid at reduksjonen gir en annen positiv konsekvens viktigere enn penger.

– Du får en bedre tjeneste til brukere. Selv om vikarene selvfølgelig gjør en god jobb, så er det for eksempel for en beboer på et sykehjem bedre å kunne forholde seg til de med kjente ansikter, sier Karlsen.

Nærvær, ikke fravær

Prosjektlederen påpeker for øvrig at de i kommunen ikke lenger bruker begrepet sykefravær. I stedet er fokuset rettet på nærvær som en mer positiv innfallsport på tematikken.

– Lenvik kommune startet opp nærværsprosjektet i januar 2013, og som i utgangspunktet skal foregå til ut 2015. Målet på det tidspunktet er et nærvær på 92 prosent, sier Karlsen.

Han peker for øvrig på at det å øke nærværet krever mye jobb i alle ledd.

Brødtekst2: – Dette er ikke noe som kommer av seg selv, og jeg tenker at all nærværsjobbing krever kontinuerlig oppmerksomhet og fokus, understreker Karlsen.

(Folkebladet.no)