Skyldte på sovende passasjer etter å ha kollidert — det hjalp ikke i retten

foto