Kan bli åpnet for oppdrett av andre arter enn torsk