Tirsdag kveld reiser finansminister Trygve Slagsvold Vedum igjen til Brüssel for å forsøke å få endret tolkningen av EU-reglene, slik at ikke differensiert arbeidsgiveravgift blir tolket som ulovlig statsstøtte. Temaet blir å få EU og ESA med på å endre reglene, eller fortolkningen av dem.

– Vi skal møte både ESA og EU-kommisjonen. Temaet blir det samme som sist; lovverket som ble vedtatt i 2014 slår skjevt ut for mange bedrifter, og mange kjenner nå en uro. Dette er et EU-regelverk som ble tatt inn i norsk lov da. Derfor må jeg nå ta en runde med EU og ESA for å få endret reglene, sier Vedum til Altaposten.

Det er når bedriftene har brukt halvparten av den bokførte egenkapitalen, at EU-forordningene setter begrensninger for mottak av statsstøtte i form av 0 eller differensiert arbeidsgiveravgift.

Møter danske Vestager

Vedum har tirsdag møter med ESA og ESA-presidenten, og etterpå med EU-kommisjonen. Han er fornøyd med at Europakommisær for konkurranse, danske Margrethe Vestager, er til stede denne gangen. Og han har vært veldig nøye med at det er viktig med et fysisk møte.

– Denne gangen vil jeg også få møte Margrethe Vestager. Jeg vil forklare dem hva som er norske interesser, hvordan Norge er og hvordan skattesystemet vårt fungerer, slår han fast.

Altaposten har skrevet mye om hvordan Skatteetaten plutselig gikk ut med nytt kontrollområde rundt disse EU-reglene, og dermed rammet en rekke bedrifter i Finnmark plutselig og særlig hardt.

Vedum henvendte seg i høst til EU-kommisjonen og ba om endringer i EU-reglene for statsstøtte til såkalte «foretak i vanskeligheter».

Har forslag til løsninger

I tida som har gått har de også jobbet med konkrete forslag til løsninger.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig distriktspolitisk virkemiddel i Norge, og dagens regler slår så skjevt ut. Derfor har jeg forslag til løsninger som kan hjelpe mange bedrifter, sier han.

– Poenget med differensiert arbeidsgiveravgift er jo å utvikle hele Norge. Min oppfatning er at det er mulig å tolke handlingsrommet innenfor EU’s regler for statsstøtte annerledes enn i dag. Og det ønsker jeg å få godkjenning for! slår han fast.

Vil be om godkjenning for annen fortolkning

De har brukt mye tid på å jobbe med dette.

– Det har vært nettopp å se på hvilke rom og muligheter som fins, ikke bare hvordan skatteetaten har følt at de må gjøre det. De har jo bare forholdt seg til regelverket slik de har fått det fortolket. Men jeg kommer til å bruke tid på det i morra. Prøve å få gjennomslag for en annen fortolkning, sier finansministeren.

Vil også se tilbake i tid

Vedum forteller at de ikke bare har sett på endring av fortolkning av reglene fremover i tid.

– Jeg har jobbet med EU-kommisjonen om reglene fremover i tid, men også om vi kan se på det bakover i tid. Vi har vært opptatt av å kunne hjelpe også de som kjenner på uroen nå. Det hele er veldig sårbart, sier Vedum.

Nå vil han være forsiktig med å forskuttere om han får gjennomslag.

– Jeg har god tro på at vi skal få til reelle forbedringer av reglene. Noen ganger kan mellomløsninger hjelpe mange. Det er målet. Får vi gjennomslag for det, vil jeg i neste omgang be Skatteetaten om å se på sakene på nytt, med bakgrunn i gjennomslagene vi eventuelt får i morgen, sier han videre.

– Hva med den norske skatteetatens informasjon ut til næringslivet, som oppleves å ikke ha vært god nok?

– Jeg vil også se på hvordan skatteetaten har informert om dette. Nå har jeg vært ansvarlig for skatteetaten det siste året, og opplever at de opptrer ryddig. Nå har jeg ansvaret, og vil se til å at vi har skikkelig og god informasjon fremover, sier Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk ikke møtt EU-kommisær for konkurranse, Margrethe Vestager i høst, men her er han med irske Mairead Mcguinness, kommissæren for finansielle tjenester. Foto: EU