Åpningen av nytt polititjenestested blir forsinket