Nå må man ta grep hvis man skal forebygge måkeproblemer