Verdien av norsk sjømateksport fortsetter å øke – eksporterte for nesten 11 milliarder i oktober

foto