Et skritt videre for plattformen «FjordMax»

foto
Departementet landet til slutt på å tildele seks konsesjoner til Salangen-konseptet «FjordMax». Salaks AS søkte om ni konsesjoner, mens Fiskeridirektoratet ville gi 4,5 konsesjoner. Foto: NSK Ship Design