Holder av attraktive elgjaktfelt til unge — ett av dem er i Midt-Troms