Først en bra tirsdag — så kommer lavtrykkene på løpende bånd

foto