Elevbedrift arrangerer sildeverksted

foto
Elevbedriften FunkyFish EB skal produsere sild i flere varianter. F.v: Tobias Sørensen (daglig leder), Rokas Liktas, Ine Erika Einarsen, Karstein Bendiksen, Yorusalem Gobezai, Avin Shihko, Aron With Hanssen, Leah Aleksandra Larsen, Haifa Ali. Foto: Privat