Vil forankre kulturskolen og synliggjøre det samiske i Målselv

Målselv er én av 16 kommuner som deltar i det nasjonale pilotprosjektet "Framtidas kulturskole", og det er samskaping mellom kulturskolen og Sameskolen i Troms som står i fokus for Målselv prosjekt. Mandag var det møte i kommunegruppa, og tidsriktig nok foregikk det digitalt mellom de to kohortene. Fra venstre: Monica Karlstad, Asbjørg Utby og Marit Fossen. På skjerm: Åse Merete Triumf-Andersen og Sissel Skal. Foto: Gjermund Nilssen