Målselv tar mindre betalt for hjemmehjelp enn naboene

Økonomisjef Lene Lettrem ga formannskapet en detaljert gjennomgang av tallgrunnlaget for kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan i Målselv. Foto: Gjermund Nilssen