Svært sjelden slike drap skjer

Drapsforsker Vibeke Ottesen sier at det skjer så få drap utført av unge kvinner at det er vanskelig å forske på. Foto: Marte Vike Arnesen