Dyrøyseminaret i ny drakt

foto
IMPONERT: Stortingsrepresentant, Kent Gudmundsen (i midten), lot seg imponere over måten innbyggerne ble inkludert i arbeidet med ny sentrumsplan. Her poserer han sammen ordfører, Marit Alvig Espenes (t.h.), varaordfører, Rakel Jensen (t.v.), og 10. klasse ved Elvetun Skole. Foto: Privat