I fremtiden vil nordnorske bedrifter være avhengig av folk som kan flere fremmedspråk: Her er språkene du burde lære deg

DIREKTØR I NHO ARKTIS: Målfrid Baik mener russisk og kinesisk vil bli viktigere i årene som kommer FOTO: MOMENT STUDIO