Takket av etter 44 år som politiker: – Vi kunne ha skikkelige intense diskusjoner i møter, men så gikk vi i kantina og drakk kaffe sammen etterpå