Skjæran svarer på kritikken fra havbruksnæringen

foto