Denne turglade klassen er vaktmester for sitt eget fjell: – Turene fungerer som motivasjon