Mener kommunestyret ble forledet da Målselva ble lengre

foto