Ønsker å verne havområde utenfor Senja — vil påvirke fiskeri og oppdrett